Se till att ha en effektiv onboarding

Något som är en kritisk process för att introducera nya medarbetare till ett företag, det är onboarding. Genom att du har en välstrukturerad onboarding så kommer det att hjälpa de nyanställda att snabbt komma in i sin roller så väl som att de kan förstå företagets kultur och börja bidra på ett effektivt sätt. Tack vare att den digitala tekniken växt till sig så har digital onboarding blivit allt mer vanligt. Vi ska i denna text ta en titt på hur onboarding går till och fördelarna med digital onboarding.

Vad är onboarding?

Den process där nya medarbetare blir introducerade till företaget och dess arbetsmiljö, det är onboarding. Målet med denna process är att den nyanställda ska få bra med information samt även få rätt verktyg och stöd för att bli framgångsrik i sin nya roll.

Onboarding brukar omfatta flera steg, inklusive introduktion till företagskulturen, genomgång av arbetsuppgifter och mål, samt utbildning i nödvändiga system och processer. En onboarding checklista kan vara bra att ha.

Fördelar med digital onboarding mot traditionell onboarding

När det är dags att onboarda en eller flera nyanställda, så kan du välja mellan traditionell onboarding, som ofta då är på plats och involverar personliga möten, introduktionsdagar och pappersarbete, eller använda dig av digital onboarding där det då används digitala verktyg och plattformar för att underlätta processen. Fördelen med den senare är att den kan ske när som helst och var som helst, eftersom det sker digitalt. Det kan vara särskilt fördelaktigt när det är distansarbete och globala team.

Flera steg i onboarding-processen

Oavsett om onboarding sker digitalt eller traditionellt, följer den ofta ett antal nyckelsteg. Dessa kan vara bra att ha koll på om du är den som ska ansvara för att onboarda ny personal.

Bland annat bör det börja med förberedelser så som att se till att all nödvändig utrustning och tillgång till system är klar. Sedan bör den första dagen inkludera en varm välkomst, introduktion till teamet och en översikt av företagets historia, kultur och värderingar.

Ge den nya medarbetaren utbildning i relevanta system, verktyg och processer. Använd digitala plattformar för att tillhandahålla e-utbildningar och självinstruerande moduler.

Tilldela en mentor som kan guida och stödja den nyanställde under de första veckorna och månaderna.

Se till att även regelbundet ha uppföljningar för att diskutera framsteg, adressera eventuella problem och ge feedback.