Radonsug för radonsanering av markradon

Om du har problem med markradon är installation av en radonsug den vanligast använda metoden för att sänka radonhalten inomhus.

En radonsug används för att ta bort radon från bostäder och andra inomhusmiljöer. Vid problem med markradon är en radonsug oftast både bättre och mer kostnadseffektivt än vad förbättring av ventilationen är. Om det förutom problem med markradon finns blåbetong som avger radon i huset eller byggnaden måste dock radonsugen kompletteras med en förbättring av ventilationen.

Fakta om radon

  1. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas naturligt när radium sönderfaller. 

  2. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. 

  3. Radon kan komma in i en byggnad genom bland annat sprickor i grunden och andra öppningar. 

  4. Det enda sättet att veta om ett hus eller byggnad har förhöjda radonhalter är genom att göra en radonmätning. 

  5. Radonhalten kan minskas genom att bland annat täta sprickor i grunden, installera en radonsug och/eller öka ventilationen. 

Radonbesiktning

Om en radonmätning visar förhöjda radonhalter bör en radonbesiktning göras. Radonbesiktningen görs enkelt på plats. Målet är att ta reda på vilka saneringsåtgärder som behövs för att lösa problemet.

Radonsanering

Det finns olika sätt att sanera radon beroende på var radonet kommer ifrån: 
Från byggmaterial – luftomsättningen behöver ökas genom att installera eller förbättra ventilationen.
Från dricksvattnet – vattnet behöver luftas innan det tas in i huset. Man kan också installera en radonavskiljare.
Från marken – sanera med radonsug, radonbrunn eller tätningar.

Relaterat
Radon på arbetsplatser. Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten på en arbetsplats är högre än referensnivån 200 Bq/m3.

Att utföra en radonmätning på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivare bör vara medvetna om nivåerna av radon på arbetsplatsen och vid behov vidta åtgärder för att minska förhöjda radonhalter. Mer info: Radonmätning arbetsplatser.

Radon är hälsofarligt. En ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser började gälla 1 oktober 2021. Den nya metodbeskrivningen ska förbättra möjligheterna att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt. Mer info: Radon – Arbetsplats.